Anne Brockenhuus-Schack

Andre opgaver

I tidens løb har jeg bl.a. arbejdet for:

- Folketingets forskningsudvalg

- Socialministeriet (herunder stået for totalproduktionen af ministeriets samlede materiale i forbindelse med FN's Sociale Topmøde i København, 1995)

- Sundhedsstyrelsen

- Alkohol-og Narkotikarådet (bl.a. manuskript til kortfilmen »Hjemlig hygge« instrueret af Morten Arnfred)

- DANIDA

- Ligestillingsrådet

- TeknologiNævnet (diasshow)

- Statens Sundedsvidenskabelige Forskningsråd

- Dansk Sygehus Institut

- Kulturfonden (bog og årsrapport)

- Danmarks Radio (P1, research og kommentarer)

- LO

- Den almindelige danske Lægeforening (kurser, konsulentopgaver, afrapportering og interviews)

- Dansk Socialrådgiverforening (bl.a. redigeret internt debatoplæg).

- Endvidere har jeg udført opgaver for Århus og Frederiksborg amter, Gladsaxe Kommune samt en række interesseorganisationer og behandlingsinstitutioner.

Herudover har jeg undervist, været vejleder, medietrænet og holdt foredrag på en række undervisningsinstitutioner som Danmarks Journalisthøjskole samt på diverse sundhedsmæssige, lægelige, farmaceutiske, sociale og pædagogiske uddannelses- og ansættelsessteder samt i kommuner, amter og diverse foreninger.