Anne Brockenhuus-Schack

Filosofi


Platon og Aristoteles
Platon & Aristoteles fra Rafaels Scuola di Atene (udsnit)
Her tænkes
Rodins Le Penseur

Efter et års retorik måtte jeg overgå til andet studium. Det blev filosofi, da der i retorik havde været klare sammenfald mellem de to fag.

På Åbent Universitet afsluttede jeg min BA i filosofi med en projekt om K. E. Løgstrups teori om suveræne livsytringer, ’”At tale er at tale ud”’ .

Efter en pause genoptog jeg studiet på overbygningen på Københavns Universitet. Studiet blev afsluttet med en kandidatgrad i sommeren 2015.

Fra denne tid stammer flere tekster her på hjemmesiden.

Som mit kandidatspeciale ’Hvad blev der af Marx?’ ,

en opgave skrevet sammen med Ulla Højsholt, ’Spinozas friheds- og demokratibegreb’ ,

samt opgaver om Michel Foucault og begrebet biomagt ,

Carl Schmitt og undtagelsestilstanden og

Big Data og retten til privatliv .