Anne Brockenhuus-Schack

Filosofi


Platon og Aristoteles
Platon & Aristoteles fra Rafaels Scuola di Atene (udsnit)
Her tænkes
Rodins Le Penseur

Efter et års retorik måtte jeg overgå til andet studium. Det blev filosofi, da der i retorik havde været klare sammenfald mellem de to fag.

På Åbent Universitet afsluttede jeg min BA i filosofi med en projekt om K. E. Løgstrups teori om suveræne livsytringer, ’”At tale er at tale ud”’.

Efter en pause genoptog jeg studiet på overbygningen på Københavns Universitet. Studiet blev afsluttet med en kandidatgrad i sommeren 2015.

Fra denne tid stammer flere tekster her på hjemmesiden.

Som mit kandidatspeciale ’Hvad blev der af Marx?’,

en opgave skrevet sammen med Ulla Højsholt, ’Spinozas friheds- og demokratibegreb’,

samt opgaver om Michel Foucault og begrebet biomagt,

Carl Schmitt og undtagelsestilstanden og

Big Data og retten til privatliv.