Anne Brockenhuus-Schack

Håndbog i kulturprojekter: Indledning


Kulturprojekter

Viden og valg

Der eksisterer en ‛tavs‛viden inden for kulturlivet. En viden om projektarbejde som sjældent bliver formidlet videre til andre. Mange af de mennesker, der arbejder med kulturprojekter, tilegner sig erfaringer, som aldrig bliver udbredt på en mere systematisk måde. Efter kulturbyåret [i 1996] stod det klart, at der var et behov for at få opsamlet erfaringer og arbejdsmetoder inden for det kulturelle projektarbejde. En bog, der kunne komme folk uden mange års projektarbejde i møde med en indføring og et overblik over den proces og produktion, som projektarbejdet bevæger sig igennem. Det er dette behov Kulturfonden ønsker at dække med denne bog.

Som forfattere til bogen søger vi at give den tavse viden stemme: De mange erfaringer andre og vi selv har gjort, er søgt ordnet og samlet i denne bog. Vi har valgt at beskrive projektarbejdet ud fra de opgaver, man skal igennem i projektarbejdet, og de beslutninger, man er nødt til at træffe inden for organisation, penge, ansvar, m.m. Derudover beskriver vi de opgaver, hvor der ikke findes nogle entydige svar, men som man kan løse på forskellig vis, f.eks. inden for idéudvikling, tidsplanlægning, ledelse, information, m.m. Igennem hele bogen veksler teksterne derfor mellem ‛kan‛ og ‛skal‛ opgaver.

Overblikket søger vi at skabe gennem opbygningen af bogen: Bogens kapitler følger nogenlunde et traditionelt projektforløb. Vi starter med udvikling af ideen, bygger videre med organisationen, ledelsen og teamet, og fortsætter med planlægning af tid og produktion. Derefter kommer der fire kapitler præget af fakta om økonomi, fundraising, jura og information, hvorefter bogen slutter med et konkret bud på en metode til, hvordan man kan dokumentere og evaluere sit projekt. Det er vores håb, at bogen giver fremtidige initiativtagere lyst til at udvikle deres arbejde til glæde for alle involverede, deltagere og publikum.

Gennem arbejdet med bogen er vi havnet i en række dilemmaer, der har medført nogle radikale valg, som vil være tydelige, når man læser teksten: For det første er ikke to kulturprojekter ens. Dette har gjort det vanskeligt at generalisere de anvendte arbejdsmetoder. Det gør vi alligevel enkelte steder - og løber den risiko, at det kan forenkle virkeligheden. Men omvendt mener vi, at det kan bidrage til en større forståelse og indsigt i projektarbejdets karakter.

Derudover har vi valgt at beskrive processen og rammerne for projektarbejdet. Dette medfører at bogen ikke tager stilling til indholdet og kvaliteten af de ideer, man arbejder med. Det har ikke været vores opgave at definere, hvad der er kvalitet, indhold og gode ideer. Som en slags kompensation for den mangle beskrivelse af indhold, har vi valgt at præsentere eksempler fra allerede afholdte projekter. Disse kan forhåbentlig virke inspirerende og give et indtryk af, at det er indholdet og ideerne, der trods alt er det vigtigste i projektarbejdet.