Anne Brockenhuus-Schack

Artikler fra Psykolog Nyt


Psykolog Nyt 47:5

I en ti-årig freelanceperiode var jeg bl.a. ansat et par år i Dansk Psykolog Forening, hvor jeg redigerede foreningens blad Psykolog Nyt.

Etik var emnet for foreningens årsmøde i 1993 og som en optakt bragte Psykolog Nyt nr 5 en række artikler, kommentarer og interviews om emnet.

Blandt de interviewede var filosofiprofessor Uffe Juul Jensen, der stillede sig skeptisk over for om der knytter sig en bestemt etik til et professionsområde,

og udspørgeren i Tamil-sagen, advokaten Henrik Holm Nielsen der blev udspurgt om embedsmandsværkets rolle i denne sag.

Begge intervews kan læses som pdf-filer, der åbner i et nyt vindue