Anne Brockenhuus-Schack

Artikler fra Psykolog Nyt


Psykolog Nyt 47:5

I en ti-årig freelanceperiode var jeg bl.a. ansat et par år i Dansk Psykolog Forening, hvor jeg redigerede foreningens blad Psykolog Nyt.

Etik var emnet for foreningens årsmøde i 1993 og som en optakt bragte Psykolog Nyt nr 5 en række artikler, kommentarer og interviews om emnet.

Blandt de interviewede var filosofiprofessor Uffe Juul Jensen , der stillede sig skeptisk over for om der knytter sig en bestemt etik til et professionsområde,

og udspørgeren i Tamil-sagen, advokaten Henrik Holm Nielsen der blev udspurgt om embedsmandsværkets rolle i denne sag.

Begge interviews kan læses som pdf-filer, der åbner i et nyt vindue