Anne Brockenhuus-Schack

Udsagn: AIDS - forordUdsagnAIDS

Den flygtige natur, der præger vore medier - avis og radio - giver ofte vore produkter et kort liv. Efter i adskillige år at have beskæftiget os med AIDS-problematikken, mener vi, at der er nogle vigtige indlæg i debatten, der bør fastholdes.

Det er udsagn fra en række mennesker, som enten er smittede med HIV eller syge af AIDS, er pårørende eller som gennem længere tid har arbejdet sammen med patienter, denne sygdom har ramt. Deres erfaringer og smerte, holdninger og kritik, etik og værdighed fortjener udbredelse til en videre kreds, og derfor har vi samlet dem i denne bog. Den er samtidig et vidnesbyrd om, hvor vilkårligt sygdommen hidtil har ramt - hovedsageligt, omend ikke udelukkende, bøsser - men også blødere, transfusionsmodtagere, narkomaner samt mennesker, der i det hele taget har et kønsliv. HIV og AIDS sondrer heller ikke aldersmæssigt - selv børn bliver ofre.

Samtalerne har fundet sted i tiden december 1985-september 1988. En del har tidligere i anden form været bragt i enten Danmarks Radios P1 eller i dagbladet Information . Enkelte er nyskrevet til denne bog.

København november 1988
Anne Brockenhuus Schack & Poul Birch Eriksen

Indhold

1. Smilet bag masken

2. Man vænner sig aldrig til det

3. Den lille pige og månen

4. Det er vores liv

5. Punkterede fodbolde

6. De indskrumpede

7. Friheden - til at undre sig

8. En følsom flok

9. Tanken som helbreder

10. Lev som om de andre er smittede

11. Kändissernes pligt


Læs e-bogen