Anne Brockenhuus-Schack

Bøger


Medforfatter til følgende bøger:

Udsagn: AIDS
Med Poul Birch Eriksen
E-bog, 2022

Samtaler med afsæt i HIV/AIDS

God plejehjemsledelse - 5 forskellige bud
Med Dorte Høeg
Videnscenter på Ældreområdet, 2008

Hjemmehjælp - puslespil med mange brikker? 
Videnscenter på Ældreområdet, 2003

Kan gamle genoptrænes - og nytter det noget? Antologi om rehabilitering og genoptræning
Videnscenter på Ældreområdet, 2002.

Ældreomsorg - management eller menneskelighed? Kvalitetsbegrebet til diskussion - Antologi
Videnscenter på Ældreområdet, 2001

Fra idé til projekt - håndbog i kultur-projekter
Med Claus Bindslev og Tine Gaihede
Gyldendal Undervisning, 1998

Efter at Kulturfonden havde eksisteret i otte år – og Kulturbyåret i København i 1996 – lå der mange erfaringer med kulturprojekter på bordet. De var dog aldrig blevet samlet. Det blev en lang række eksempler i denne håndbog, der i ni kapitler følger processen fra idé til erfaringsopsamling og med mange praktiske anvisninger om bl.a. fonde og sponsorer, aftaler m.v.

Børn og den nye sociale arv
Med Vagn Christensen
Fremad, 1997

Om tre fjerdedelssamfundet, hvor tre fjerdedele af befolkningen lever under ganske gode levekår; de har en rimelig indtægt, gode bolig- og arbejdsforhold. Og som følge af disse levekår har de også en ganske god sundhedstilstand.

Den sidste fjerdedel bærer alle byrderne; de har de laveste indtægter, de mest belastende og usikre arbejdsforhold, de er mest tynget af arbejdsløshed, har de dårligste boligforhold og de dårligste helbredsforhold.

AIDS - mellem linjerne
Med Poul Birch Eriksen
Sommer og Sørensen, 1988

Om Blodsagen og den tidlige indsats mod HIV/AIDS i Danmark

Forskeren og samfundet - fra elfenbenstårn til aktionsforskning
Informations Forlag, 1974

Gennem en række interview, der tidligere var bragt i dagbladet Information, fortælles der om, hvordan aktionsforskningen opstod, hvad der er sket herhjemme og i hvilken sammenhænge aktionsforskningen kan udnyttes og har sin begrænsning.

Har redigeret bogen:

'Seniorernes indtog - eller udtog?
10 dilemmaer om ældre på arbejdsmarkedet'
Videnscenter på Ældreområdet, 2000.

Endvidere bidrag til bøger og publikationer i ind- og udland.

Bl.a. "AIDS ifølge journalisterne Birch & Brockenhuus"
Med Poul Birch Eriksen
I Peter Ebbesen (red.) AIDS i Danmark. Den kollegiale vejledning
Munksgaard, 1988